Wat is payrollen?

Payrolling is een specialistische vorm van HR-dienstverlening voor de moderne organisatie. Payrolling wordt gekenmerkt door begrippen als stressloos, flexibel en rustgevend. Maar wat is payroll?

Bij payroll is de medewerker in loondienst bij W-Performance (de payroll organisatie) en wordt net zoals een uitzendkracht ‘gedatecheerd’ bij de opdrachtgever; u dus. Hiermee is W-Performance de juridische werkgever en dragen wij als werkgever dan ook de juridische risico’s en goed werkgeverschap. Ook de belastende zaken zoals de gehele loon-, arbo- en personeelsadministratie word door W-Performance uitgevoerd. Hiermee wordt de (HR) druk in uw organisatie verlaagd en heeft u geen zorgen meer over de diverse risico’s welke bij een goed werkgever komen kijken.

Belangrijke voordelen ten opzichte van uitzenden zijn vooral dat u uw medewerkers zelf geworven en geselecteerd heeft en deze vervolgens bij ons onder gebracht heeft. Hiermee beschikt u over een uitstekende samenwerking en een prima P&O partner. Waarom uw medewerker hier tevreden mee zou zijn? Heel simpel; W-Performance vindt het van essentieel belang dat de payroll medewerker van goede arbeidsvoorwaarden is voorzien, begeleid en ondersteund wordt en altijd een goede werkgever (en opdrachtgever) heeft om met vragen terecht te kunnen. Zij zijn immers niet alleen het menselijke kapitaal van uw organisatie maar ook die van ons. Werknemers die meegaan in flexibiliteit verdienen een passende beloning.

Zelf werven en selecteren

W-Performance neemt alleen het juridisch werkgeverschap over. U werft en selecteert zelf uw medewerkers en bepaalt de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Pas daarna komen wij in beeld en draagt u de juridische aspecten en het feitelijke dienstverband over aan W-Performance. U blijft zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de werknemer, personeelsplanning, loopbaanontwikkeling, de inhoud van opleidingen en functioneringsgesprekken.

Zelf werven en selecteren

W-Performance neemt alleen het juridisch werkgeverschap over. U werft en selecteert zelf uw medewerkers en bepaalt de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Pas daarna komen wij in beeld en draagt u de juridische aspecten en het feitelijke dienstverband over aan W-Performance. U blijft zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de werknemer, personeelsplanning, loopbaanontwikkeling, de inhoud van opleidingen en functioneringsgesprekken.

Voordelen van payrollen

Flexibiliteit

Payrolling geeft extra mogelijkheden in flexibele arbeidscontracten. Zonder medewerkers in dienst te nemen, maakt u gedurende maximaal 3,5 jaar gebruik van hun kwaliteiten. En als u de werknemer zelf een vast contract wilt aanbieden, dan zorgen wij voor een vlotte en correcte afwikkeling van alle administratieve zaken. Als werknemer kunt u langer bij een bedrijf flexibel blijven werken. Payrolling: de unieke combinatie van flexibiliteit en zekerheid.

Administratieve lastenverlichting

Bij het in dienst nemen van personeel komt veel administratief werk om de hoek kijken. Onder andere het aanmaken van arbeidscontracten, de salarisadministratie, ziek- en herstelmeldingen en ook het bijhouden van de wijzigingen in wet- en regelgeving. Door het uitbesteden van al deze taken aan de payroll organisatie , bespaart u zich veel administratief werk.

Hogere winst door lagere personeelskosten

Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap kan u een behoorlijke besparing opleveren in uw personeelskosten. Door gebruik te maken van W-Performance bent u per saldo vaak minder geld kwijt dan wanneer u alle diensten los inkoopt dan wel zelf binnen uw organisatie hiervoor medewerkers heeft aangetrokken. U profiteert van het schaalvoordeel van de inkoop van W-Performance.

Minder risico, meer zekerheid

Onze oplossingen zijn afgestemd om risico’s voor opdrachtgevers en werknemers af te dekken en betaalbaar te maken. Bij het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap, loopt u geen arbeidsrechtelijke risico’s meer ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte, WIA, arbeidscontracten etc. U betaalt een vooraf afgesproken en vast bedrag per gewerkt uur. De risico’s komen voor rekening van W-Performance.

Binding werknemers

Uw personeel is onze zorg. W-Performance is er bij gebaat dat uw werknemers betrokken blijven bij uw organisatie. U blijft dan ook zelf verantwoordelijk voor het werven en aansturen van uw personeel. Uw werknemers kunnen altijd bij ons terecht met vragen over de salarisadministratie en arbeidscontracten. Bovendien kunnen wij ze langer aan u binden dan bij andere vormen van flexibele arbeidsvormen.